Servis okien II. – Kedy a čo servisujeme – Kovanie.

Plastové okná, nepotrebujú náročný servis, ale pravidelný. Premazanie kovania, utiahnutie skrutiek a bežné umytie saponátom to sú jednoduché základné činnosti, ktoré je potrebné urobiť raz resp. dvakrát ročne.  Nemôžeme povedať, že ktorákoľvek časť okna je menej alebo viac dôležitejšia. Každá súčasť okna má určitú funkciu a musí ju plniť, lebo ak nie, tak okno neplní to, že má uzatvárať vnútorný priestor pred vonkajším.                                                                                                                    Poďme konkrétnejšie.

Kovanie. Úlohou kovania je bezpečné zaistenie (zatvorenie) krídla okna. Posuvný systém kovania spúšťame pootočením kľučky do vodorovnej polohy. V tejto polohe je kovanie nastavené tak, aby umožnilo oknu  otvoriť sa, po ďalšom pootočení kľučky do hornej polohy, je kovanie nastavené tak, aby sa okno vyklopilo (otvorenie okna na vetračku). Pootočenie kľučky pri otvorení aj vyklopení, musí prebiehať hladko, bez drhnutia a sekania. Pri zatvorení, musí kľučka byť zvislo, to je znakom dobrého zatvorenia okna. Ak sa kľučka pootáča ťažko, pred zvislou polohou a na posunutie do úplnej zvislej polohy potrebujete pomerne silno zatlačiť, alebo kľučka nedochádza ani do hornej polohy je to znakom suchého a nepremazaného kovania, nečistoty v kovaní, zaprášeného kovania, alebo prípadná korózia kovania.

Každý výrobca priamo na kovaní doporučuje mazať kovanie aspoň raz ročne.

 

 

 

 

 

 

 

Málokto si to všimne a ešte menej ľudí kovanie premazáva. Pri výrobe kovania pred jeho kompletizáciou (nitovaním) sa jednotlivé diely, ktoré sa o seba „šúchajú“ sú premazávané vazelínou (trvale plastickou, tzn. nevyschinajúcou). Účinnosť tejto vazelíny je rôzna a závisí od stupňa znešistenia pri montáži, po častom vetraní ale aj umiestnením okna na slnečnú stranu, zvyčajne je to do 5 rokov. Po 5 rokoch od montáže (najneskôr), je potrebné, aby ste kovanie  premazávali každoročne. Na priložených fotografiách sú uzatváracie body (posuvné rolky), ktoré sú nalisované na spodný, posuvný plech. Olej striekame medzi plechy nie do diery. Zelené šípky označujú miesta na nanesenie oleja.

Takto postupujeme pri všetkých zaisťovacích bodoch (v časti kľučky, v hornej časti – výklopný mechanizmus, v zadnej časti – v oblasti pántovej)

Mazanie ramien výklopnej nožnice, hladké vyklapanie nám zabezpečí dobré namazanie ucytenie nožnice.
Mazanie hornej časti okna – nožnice
Táto časť kovania nám uzatvara horný uzáver, vpravo vidime ramienko nožnice.
Horný uzáver okna

Vieme čo máme mazať, kde mazať, kedy, ale čím to namažeme? Tu sa rôzny servisáci nevedia dohodnúť čo je to pravé orechové. Musíme mať na zreteli že olej nesmie zaschnúť (ani počas jedného roka). Ak zaschne, zarobili sme. V kovaní medzi pevným a pohyblivým plechom je veľmi malá vôľa a ak olej zaschne zalepí Vám kovanie a vy ho neviete otvoriť a ak áno ide to ťažko a pri zatváraní to isté. Mnohé oleje sú určené na rýchlo sa točiace stroje vysoká viskozita (husté, aby sa nerozprskli do prostredia) na slabo sa točiace stroje tiež majú vysokú viskozitu a sú dokonca doplnené aj grafitom (bicykle a pod.) Tieto oleje postupne zaschýnajú a vytvoria pri nečinnosti z maziva neprekonateľné lepidlo (okna ktoré nemajú vetračku sa otvárajú iba pri umývaní – 2x ročne, ako sa mnohí priznali niekedy ešte menej). Ak to ide veľmi ťažko, alebo vôbec, je potrebné zavolať technika, ten kovanie rozoberie vyčistí a namaže. Takže vieme čím nie, ale stále sme sa nedozvedeli čím áno. Nechceme robiť reklamu žiadnemu výrobku, lebo na trhu je mnoho veľmi dobrých výrobkov, ale účinnosti, cena a aplikácie sa rôznia. Na základne namazanie, očistenie od špiny, ochrana voči korózii, s predlženým aplikátorom a cenovo prijateľný je výrobok z označením WD-40. Je univerzálny v jednom balení mate všetko, mazanie, čistenie, odpudivosť vody. Jedinou nevýhodou tohto výrobku je jeho prchavosť a musíte s ním mazať každý rok. Ak chcete namazať, a mať dlhšiu dobu pokoj, po prvotnom očistený (WD-40) by sme doporučili tekutú vazelínu na báze silikónu, ktorá zatečie medzi plechy. V praxi to aplikujeme iba na kovania v oknách s ťažkou dostupnosťou, v kovaniach hliníkových okien a pod.

Uvoľnené skrutky. Klučka pod plastovým krytom je upevnená dvoma skrutkami priamo na kovanie okna. Pri bežnom otváraní a dobrom namazaní kovania nedochádza k uvoľňovaniu skrutiek, horšie je to vtedy ak silno musíme pôsobiť na kľučku, aby sme ju dostali do polohy pri otváraní aj zatvaraní. Skrutky sa uvoľnia až do takeho stavu, že tlakom na kľučku plastová časť praskne.

Je veľmi jednoduché kľučku utiahnúť (predtým je doležité namazať kovanie).